Samarbeten

trimtex loggo

Kläder – Trimtex

Trimtex ser till att instruktörerna alltid har de bästa och skönaste träningskläderna på sig när de är utomhus.

Träningskonsulten

Tillsammans har vi läger, tekniklektioner och andra former av träningsdagar.

THF

Team Hälso & Friskvård

Tillsammans har vi föreläsningar och andra uppdrag.

Lars Buskqvist
Lars Buskqvist har designat företagets logotyp

Moa Buskqvist
Alla bilder, om inget annat anges, är fotograferade av Moa Buskqvist. Kontakta mig om du vill ta del av bilderna.

Kläddesign
Johan Buskqvist har designat företagets kläder